Регистър на обявените свободни работни места

Статистика за посещаемост:

За страницата

Добре дошли в електронния регистър на свободните работни места към Регионален инспекторат по образованието – гр. Русе, който се основава на чл. 147, ал.1, т.7 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета:

Директорът, като орган за управление на детската градина и на училището:
„ 7. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) обявява свободните места в бюрата по труда и в регионалните инспекторати по образованието в 3-дневен срок от овакантяването им - за държавните и общинските детски градини и училища. „

Всички обяви ще бъдат публикувани в електронния регистър, след като предварително бъдат заявени в териториалните звена на Дирекция „Бюро по труда”.

Надяваме се, че ще Ви бъдем полезни!


Национална програма "На училище без отсъствия", Мярка "Без свободен час"

Мярката цели повишаване ефективността на разходите на училищата чрез оптимизиране на вътрешната структура и качеството на образованието по отношение на изпълнение на държавните образователни изисквания. Чрез нея се предоставят допълнителни средства за изплащане на реално взети учебни часове от учители, които заместват отсъстващи от работа учители, във връзка с ползването на отпуск съгласно Глава VIII, Раздел I от Кодекса на труда.

Ако сте кандидат и притежавате необходимата квалификация, моля регистрирайте се ТУК , като попълните Вашите данни. Така при необходимост ще Ви бъде предложена работа от нуждаещ се директор на училише.


Подход - за да постигнем целта си, работим със специфичен подход за привличане на млади хора да работят като учители за две години. За да получат децата качествено образование, трябва да се обучават от най-талантливите и мотивирани учители, които успяват да поведат учениците си към успех. Този подход работи успешно вече в над 30 държави на 6 континента, като се прилага от организации партньори в световната мрежа Teach For All.

    Стъпки:
  • Прецизно подбираме способни специалисти от разнородни области, които имат подходящи нагласа, качества и амбиция да променят живота на своите ученици чрез образованието.
  • Екипът на Пловдивски университет обучава участниците в програмата, за да придобият професионална квалификация „учител“. В обучението са интегрирани практики от международния модел „Преподавай като лидер“. Младите учители се научават да посрещат предизвикателства в класната стая: да планират уроците, да водят учениците си към високи резултати, да въвличат родителите в активно участие в учебния процес и да си сътрудничат с останалите учители и администрацията на училището, за да допринесат максимално за успеха на своите ученици.
  • Осигуряваме им работни места като учители за период от две години в училища, които работят с ученици от социално и икономически затруднени общности. Тези училища са партньори на Заедно в час и очакват нашите учители.
  • През двете години преподаване работим постоянно в подкрепа на младите учители. Те преминават през сериозна програма за професионално развитие, която спомага за успеха им като учители, лидери и професионалисти. Като част от тази програма им осигуряваме ментори в лицето на утвърдени бизнес и академични партньори.
  • В дългосрочен план поддържаме връзка със завършилите програмата. Независимо от сектора, в който ще продължат да се развиват, те остават активно ангажирани с мисията на Заедно в час, за да постигнем заедно системна и дълготрайна промяна във възможността всяко дете в България да има възможност за добро образование.

Можете да се регистрирате ТУК