Начало
Обратно към сайта на РИО
Регистър на училища, детски градини и обслужващи звена
Служебен входЕлектронен регистър на обявените свободни работни места
към Регионален инспекторат по образованието - гр. РусеПреглед на всички обяви | Последно качени обяви | Популярни обяви |


Добре дошли в електронния регистър на свободните работни места към Регионален инспекторат по образованието – гр. Русе, който се основава на чл. 147, ал.1, т.7 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета:

„ 7. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) обявява свободните места в бюрата по труда и в регионалните инспекторати по образованието в 3-дневен срок от овакантяването им - за държавните и общинските детски градини и училища. „

Всички обяви ще бъдат публикувани в електронния регистър, след като предварително бъдат заявени в Дирекция „Бюро по труда” в гр. Русе и гр. Бяла.

Надяваме се, че ще Ви бъдем полезни!


2012 - 2014 | Регионален инспекторат по образованието - гр. Русе