За регистъра

Всички обяви ще бъдат публикувани в регистъра, след като предварително бъдат заявени в териториалните звена на Дирекция „Бюро по труда”.
Надяваме се, че ще Ви бъдем полезни!

Активни обяви

Списък на обявите, чиято валидност не е изтекла към днешна дата.

ВИЖ

Всички обяви

Списък на всички публикувани обяви

ВИЖ

Най-преглеждани

Обяви с най-голям интерес

ВИЖ

Статистика

Данни за динамиката на трудовия пазар

ВИЖ

Регистър на учебните заведения

Данни за контакт с учебните заведения

ВИЖ

Национална програма "На училище без отсъствия", Мярка "Без свободен час"

Мярката цели повишаване ефективността на разходите на училищата чрез оптимизиране на вътрешната структура и качеството на образованието по отношение на изпълнение на държавните образователни изисквания. Чрез нея се предоставят допълнителни средства за изплащане на реално взети учебни часове от учители, които заместват отсъстващи от работа учители, във връзка с ползването на отпуск съгласно Глава VIII, Раздел I от Кодекса на труда. Ако сте кандидат и притежавате необходимата квалификация, моля регистрирайте се. Така при необходимост ще Ви бъде предложена работа от нуждаещ се директор на училише.
РЕГИСТРИРАЙ СЕ!

За процедурата по кандидатстване накратко

Училище

обявяване на работното място

1

Агенция по заетостта

заявяване на работното място

2

РУО - Русе

регистриране на обявата

3

Публикуване на обявата

в регистъра на РУО - Русе

4

Лесен достъп

на потребителя

5

Избор на обява

от потребителя

6

Кандидатстване в училището

предоставяне на CV и необходимите документи

7

Избор на кандидат

подадените документи от кандидата за работа се обработват в училището

8

Вече сте нает

кандидат, отговарящ на изискванията

9