Активни обяви

Брой обяви: 64

Статут Подател Категория Валидна до Описание Преглед Детайли
НУ П. Р. Славейков - гр. Бяла
09.09.2019 Учител в начален етап в основното образование в ГЦО 14 Виж
ДГ Иглика - гр. Русе
27.08.2019 Чистач - хигиенист 6 Виж
ДГ Иглика - гр. Русе
27.08.2019 Помощник възпитател 27 Виж
ДГ Иглика - гр. Русе
27.08.2019 Готвач 7 Виж
ДГ Иглика - гр. Русе
27.08.2019 Учител 24 Виж
ПГИУ Елиас Канети - гр. Русе
30.08.2019 Учител / старши учител по икономически дисциплини 30 Виж
ДГ Кирил и Методий - гр. Две могили
05.09.2019 Учител детска градина - филиал с. Кацелово 7 Виж
ДГ Първи юни - с. Баниска
13.09.2019 Учител / старши учител детска градина - филиал с. Баниска 3 Виж
ДГ Първи юни - с. Баниска
13.09.2019 Учител / старши учител детска градина - филиал с. Бъзовец 4 Виж
ОУ Г. С. Раковски - с. Ново село
30.08.2019 Учител по физическо възпитание и спорт 37 Виж
ПГИУ Елиас Канети - гр. Русе
30.08.2019 Учител/ старши учител по физика и химия 36 Виж
ОУ Г. С. Раковски - с. Ново село
30.08.2019 Шофьор на училищен автобус 15 Виж
ДГ Радост - гр. Русе
28.08.2019 Учител 44 Виж
СУЕЕ Св. Константин-Кирил Философ - гр. Русе
05.09.2019 Чистач хигиенист 47 Виж
ОУ Отец Паисий - гр. Мартен
26.08.2019 Учител ЦДО - III клас 52 Виж
ОУ Отец Паисий - гр. Мартен
26.08.2019 Учител ЦДО - V - VII клас 66 Виж
ОУ Св. св. Кирил и Методий - с. Полско Косово 
10.09.2019 Учител в група за целодневна организация на учебния ден 69 Виж
ОУ Отец Паисий - гр. Русе
26.08.2019 Хигиенист 22 Виж
СУ Йордан Йовков - гр. Русе
23.08.2019 Заместник-директор учебна дейност 187 Виж
ОУ Никола Обретенов - гр. Русе
23.08.2019 Ръководител на направление ИКТ 136 Виж