Всички обяви

Брой обяви: 3426

Статут Подател Категория Валидна до Описание Преглед Детайли
ПГРКК - гр. Русе
06.07.2022 Учител по професионална подготовка 16 Виж
ДГ Червената Шапчица - гр. Русе
08.07.2022 Учител 51 Виж
ОУ Отец Паисий - гр. Русе
15.07.2022 Учител/старши учител по математика 5-7 клас 28 Виж
ОУ Иван Вазов - гр. Русе
01.07.2022 Старши учител в група за ЦОУД I-IV клас 52 Виж
ПГПТ Атанас Ц. Буров - гр. Русе
26.08.2022 Учител/старши учител по английски език 64 Виж
ПГПТ Атанас Ц. Буров - гр. Русе
26.08.2022 Учител/старши учител по български език и литература 60 Виж
НУИ Проф. Веселин Стоянов - гр. Русе
05.07.2022 Учител, теоретично обучение 84 Виж
ПГПТ Атанас Ц. Буров - гр. Русе
26.08.2022 Ресурсен учител 72 Виж
НУИ Проф. Веселин Стоянов - гр. Русе
05.07.2022 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 143 Виж
ДГ Здравец - гр. Русе
10.07.2022 Чистач 23 Виж
ПГПТ Атанас Ц. Буров - гр. Русе
26.08.2022 Учител/старши учител по професионална подготовка , практическо обучение - специалност "Индустриално инженерство" 31 Виж
ПГПТ Атанас Ц. Буров - гр. Русе
26.08.2022 Учител/старши учител по биология/химия 28 Виж
ПГПТ Атанас Ц. Буров - гр. Русе
26.08.2022 Учител/старши учител по математика 50 Виж
ПГПТ Атанас Ц. Буров - гр. Русе
26.08.2022 Учител/старши учител по професионална подготовка, теоретично обучение - специалност "Машинно инженерство" 24 Виж
ПГПТ Атанас Ц. Буров - гр. Русе
26.08.2022 Учител/старши учител по професионална подготовка, теоретично обучение - специалност "Мениджмънт на качеството и метрология" 34 Виж
ПГПТ Атанас Ц. Буров - гр. Русе
26.08.2022 Учител/старши учител по физическо възпитание и спорт 24 Виж
ДГ Русалка - гр. Русе
08.07.2022 Учител 83 Виж
ОУ Г. С. Раковски - с. Ново село
06.07.2022 Образователен медиатор 74 Виж
ДГ Първи юни - с. Баниска
13.07.2022 Готвач 12 Виж
ДГ Първи юни - с. Баниска
13.07.2022 Домакин 50 Виж