Всички обяви

Брой обяви: 2989

Статут Подател Категория Валидна до Описание Преглед Детайли
ДГ Зора - гр. Русе
29.10.2020 Помощник - възпитател 43 Виж
ДГ Зора - гр. Русе
29.10.2020 Помощник на учителя 61 Виж
ДГ Зора - гр. Русе
29.10.2020 Учител 30 Виж
ДГ Роза - с. Ново село
05.11.2020 Общ работник, поддържане на сгради 3 Виж
ДГ Слънце - гр. Русе
02.11.2020 Учител 61 Виж
ДУ - гр. Русе
20.01.2021 Учител - лектор по турски език 69 Виж
ПГ по туризъм  Иван П. Павлов - гр. Русе
30.10.2020 Чистач 88 Виж
СУЕЕ Св. Константин-Кирил Философ - гр. Русе
06.11.2020 Учител в начален етап на основното образование - I до IV клас 123 Виж
ОУ Отец Паисий - гр. Русе
03.11.2020 Учител / старши учител по математика и физика 82 Виж
ДГ Иглика - гр. Русе
23.10.2020 Помощник възпитател 148 Виж
ПГПТ Атанас Ц. Буров - гр. Русе
05.11.2020 Работник поддръжка сгради, шофьор 58 Виж
ОУ Братя Миладинови - гр. Русе
22.10.2020 Главен счетоводител 124 Виж
ДГ Роза - с. Ново село
23.10.2020 Общ работник - поддържане на сгради 16 Виж
СУПНЕ Фридрих Шилер - гр. Русе
30.10.2020 Администратор база данни 530 Виж
ДГ Снежанка - гр. Русе
22.10.2020 Учител в детска градина 170 Виж
СУ Васил Левски с ПП - гр. Ветово
16.10.2020 Учител методик по специалности от професионално направление "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми" или "Химични технологии" 44 Виж
ДГ Синчец - гр. Русе
09.10.2020 Хигиенисти - 2 места 98 Виж
ДГ Чучулига - гр. Русе
06.10.2020 Начален учител 183 Виж
ОУ Христо Ботев - с. Баниска
13.10.2020 Огняр 20 Виж
ПГО Недка Иван Лазарова - гр. Русе
01.10.2020 Учител - ресурсен 122 Виж